NỘI QUY CỬA HÀNG

NỘI QUY CỬA HÀNG

NỘI QUY CỬA HÀNGĐIỀU 1: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỬA HÀNGCửa hàng hoạt động từ 7h30 đến 22h hàng ngày. Tết và các ngày khác sẽ có thông báo riêng.ĐIỀU 2: QUY ĐỊNH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ KINH DOANH TẠI CỬA HÀNG- Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại cửa hàng...Xem tiếp